گشایش اعتبارت و حوالجات ارزی
یکی از روش های پرداخت در مبادلات بین المللی اعتبار اسنادی است که بانک بنا بر درخواست خریدار در مقابل اسناد مقرر شده مطابق با نوع شرایط اعتبار، مبلغ را به فروشنده حواله می کند.

اعتبار اسنادی letter of credit چیست؟

گشایش اعتبار اسنادی با شرکت بازرگانی کیمیا تجارت پویان شیمی:
یکی از روش های پرداخت در مبادلات بین المللی اعتبار اسنادی است که بانک بنا بر درخواست خریدار در مقابل اسناد مقرر شده مطابق با نوع شرایط اعتبار، مبلغ را به فروشنده حواله می کند. در واقع بانک بین خریدار و فروشنده تعهد می کند و حتی اگر خریدار نتواند پول را بپردازد بانک به جای او پرداخت می کند.
دو دسته اعتبار اسنادی داریم:
اعتبار اسنادی وارداتی و اعتبار اسنادی صادراتی »اعتباری که برای واردات کالا به کشور گشایش می شود از نوع وارداتی می باشد.

شرایط و ضوابط گشایش اعتبار اسنادی
انجام ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی، نداشتن بدهی معوق نزد هر بانکی، ارائه وثیقه، پرداخت کارمزد بانکی و تامین مبلغ پیش پرداخت به شکل ریالی یا ارزی، ترخیص کالا و و ارائه شماره کوتاژ به شعبه جهت رفع تعهد ارزی.

انواع گشایش اعتبار اسنادی lc

 گشایش اعتبار اسنادی دیداری
مبلغ پیش پرداخت را در زمان گشایش اعتبار مشتری تامین می کند و مابقی را هنگام تحویل اسناد و بعد از رسیدن اسناد حمل یا مشتری تامین می کند یا بانک تسهیلات به مشتری می دهد.

 گشایش اعتبار اسنادی مدت دار
در این روش، بانکی که خریدار از آن تسهیلات گرفته، وجه کالا را به صورت نقد با توجه به شرایط اعتبار (در مقابل ارائه اسناد) به فروشنده پرداخت می کند و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات طی 6 ماه توسط بانک تسهیلات گیرنده پرداخت می شود. که در این روش از خطوط اعتباری کوتاه مدت ریفاینانس استفاده می کنند.

 گشایش اعتبار اسنادی قابل برگشت
خریدار و بانک در این نوع روش، بدون اطلاع فروشنده می توانند شرایط اعتبار را تغییر بدهند و استفاده چندانی از این روش نمی شود.

 گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
این روش مورد قبول فروشندگان است که هر نوع تغییری در شرایط اعتبار با هماهنگی فروشنده انجام می شود.

 گشایش اعتبار اسنادی تائید شده
اگر فروشنده بانک خریدار را تائید نکند خریدار باید اعتبار گشایش شده نزد بانک را به بانک دیگری که مورد نظر فروشنده است برای تائید ببرد.

 گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال
فروشنده حق انتقال بخش یا تمام اعتبار را به کس دیگری دارد و برعکس این هم می شود اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
جهت هماهنگی برای گشایش اعتبار اسنادی با شرکت بازرگانی کیمیا تجارت پویان شیمی تماس حاصل نمایید.

 نوع ثبت سفارش
منظور از نوع ثبت سفارش نحوه پرداخت ارز به منظور پرداخت وجه کالا به منظور ایجاد ضمانت های اجرای انجام معامله می باشد.

یا L/C پرداخت پول کالا از طریق خریدار و پرداخت پول کالا به فروشنده توسط بانک های عامل خریدار و فروشنده انجام می شود و در این سیستم هم خریدار و هم فروشنده از پرداخت وجه کالا و دریافت کالای خریداری شده مطمئن هستند.

به همان روش اعتبار اسنادی، ولی به جای شماره L/C شماره برات ذکر می شود:
برات تعهدی: بانک عامل، پرداخت پول و ارسال کالا را تضمین می کند.
برات غیر تعهدی: بانک عامل پرداخت پول و ارسال کالا را تضمین نمی کند.

از نام آن مشخص است که تامین های مالی نقدی را شامل می شود.

در این روش پرداخت وجه کالا پس از ارسال کالا از طرف فروشنده انجام می شود.در این قرارداد مدت و نرخ اضافه شده به قیمت اولیه کالا نیز محاسبه می شود و توافق آن به عهده خریدار و فروشنده است و ضمنأ این نوع قرارداد هم از طریق سیستم بانکی انجام می شود.

 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600)

بانک های کلیه کشورها در عملیات مربوط به اعتبار اسنادی از مقررات واحدی تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600) استفاده می نمایند.

UCP، وظایف، تعهدات، مسئولیت ها و اختیارات کلیه طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را تعیین و همچنین به مشخصات اسناد مهم و اصلی در اعتبار اسنادی مانند فاکتور (Invoice)، بارنامه و بیمه نامه اشاره می کند و نحوه برخورد با اسنادی که متقاضی اعتبار، در شرایط اعتبار اسنادی از آن ها ذکری ننموده است، روشن می نماید.

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نمی تواند ناقص مقررات ارزی کشورها و حتی توافقات طرفین معامله، خریدار، فروشنده، باشد، بلکه در گشایش اعتبار اسنادی قوانین جاری کشورها و نیز توافقات متقاضی و ذینفع باید رعایت گردد.

 گشایش اعتبار به زبان ساده:

- اخذ پرفرما از فروشنده و ثبت در سیستم سامانه جامع تجارت که منوط به تولیدی بودن یا قرارداد واردات با شرکت تولیدی است
- اخذ تاییدیه ثبت سفارش و کد هشت رقمی ثبت سفارش و اعلام به بانک عامل برای تخصیص ارز از بانک مرکزی
- تامین اصل مبلغ پرفرما بصورت ریالی با نرخ مصوب بانک مرکزی بعلاوه 35 درصد ضمانت واردات کالا یا نقد یا بصورت ضمانت ملکی یا سپرده بسته به اعتبار سنجی بانک عامل
- ارسال کالا توسط فروشنده و ارائه اصل اسناد به بانک و تایید آن ها و صدور کد 14 رقمی و اظهار و سایر ضوابط مربوط به گمرک
- ارائه و تایید خروج کالا توسط گمرک به بانک عامل و ابطال تعهدات قبلی و بازپسگیری سپرده‌ها و اتمام پروژه
گشایش اعتبارت و حوالجات ارزی
کیمیا تجارت پویان شیمی 03 مرداد 1400
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
بلاگ های ما
بایگانی
مشاوره امور گمرکی
بازرگانی کیمیا تجارت پویان شیمی با داشتن پرسنل با تجربه و بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی، مشتریان خود را در زمینه آشنایی با کلیه امور گمرکی (تعرفه ها، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و …) یاری نموده و خدمات لازم را به ایشان ارائه می‌نماید.